Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Wij willen een veilige school zijn voor iedereen, maar waar gehakt wordt vallen spaanders. Krijgt u, wat we uiteraard niet hopen, te maken met ongewenste omgangsvormen, integriteit schendingen, vermoedens van misstanden of conflicten, dan kunt u de klachtregeling volgen. We hopen dat we alle klachten intern kunnen oplossen. Als u uw eventuele klachten in vertrouwen met iemand wilt bespreken dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van de school. U heeft ook de mogelijkheid om dit met de externe vertrouwenspersoon te bespreken.

 

De vertrouwenspersoon ondersteunt u bij het vinden van een oplossing in de informele sfeer. Hij/zij informeert u over informele en formele stappen (bespreekt kansen en risico’s) die gezet kunnen worden om de situatie te verbeteren. Hij/zij ondersteunt u bij het maken van een keuze over de best bij u passende oplossing of aanpak. Wanneer het nodig is ondersteunt hij/zij u bij het voeren van gesprekken, het zoeken naar formele wegen en bij het indienen en bespreekbaar maken van een klacht. Hij/zij zorgt ook voor de nazorg.

Contactgegevens:

Interne vertrouwenspersoon
Roumaissa Rabhi
Telefoonnummer

Externe vertrouwenspersonen

Bij situaties die niet intern opgelost kunnen worden, biedt de externe vertrouwenspersoon van Stichting Noor aanvullende ondersteuning. Deze externe vertrouwenspersoon is er om u verder te helpen wanneer de interne routes binnen de school niet volstaan. Zij bieden begeleiding bij het nemen van formele stappen en het formuleren van klachten buiten de schoolomgeving.

Contactgegevens:

Externe vertrouwenspersonen
Peta Twijnstra & Lammert van der Veen
Instantie
Buro Vertrouwenspersoon