Nieuwsbrief 13

school supplies at abstract colorful background

Assalamoe alaikom beste ouders/verzorgers, 

Wij hebben iets minder dan 7 weken alvorens de zomervakantie zich alweer aan dient. De laatste weken zullen dan ook drukke en volle weken zijn. 

Deze week vindt het volgende plaats insha Allah:

  • Voortgangsgesprekken
  • Schoolfotograaf
  • Voetbalwedstrijd
  • Eindtoets uitslag groep 8
  • Verkeerspraktijkexamen
  • Hemelvaartsdag zijn wij NIET VRIJ
  • Teamuitje

Binnenkort:

  • Schoolreis 

Voortgangsgesprekken

Deze week vinden de laatste voortgangsgesprekken van dit schooljaar plaats. Dit is bedoeld voor enkele ouders en leerlingen, waarbij de leerkracht de voortgang van het kind door wil spreken en nodig acht.

Schoolfotograaf

Aanstaande woensdag 17 mei komt de schoolfotograaf naar onze school. Onze leerlingen zien er altijd al prachtig en verzorgd uit, maar op deze dag is het misschien leuk om nog even wat extra aandacht te spenderen aan het uiterlijke verschijnsel van uw engeltje. Wij hebben hulpouders klaarstaan om de kinderen te helpen er tiptop uit te zien als dat nodig is. 

Voetbalwedstrijd

Groep 5 & 6 zullen aanstaande woensdagmiddag de regionale finale van het schoolvoetbaltoernooi op locatie ‘Sporting Leiden, Smaragdlaan 97’ van 13:45-16:00/17:00uur
U bent van allen welkom om onze leerlingen vanaf de zijlijn te supporten. 

Eindtoets uitslag groep 8

Deze week zullen wij inzage krijgen in de uitslag van de eindtoets van groep 8 insha Allah. De adviezen zijn al bekend, maar kunnen opgeschaald worden indien de uitslag van de eindtoets hoger uit valt. 

Verkeerspraktijkexamen

Groep 7 heeft woensdag het verkeerspraktijkexamen van 9:00-11:15uur. Onze groep 7 leerlingen moeten vandaag al hun fiets mee naar school om deze op school laten keuren. Wij wensen de kinderen veel succes en hopen dat alle leerlingen hiervoor slagen insha Allah. 

Hemelvaartsdag zijn wij NIET VRIJ

Aanstaande donderdag 18 mei is het Hemelvaartsdag. Onze leerlingen zijn NIET VRIJ en worden op school verwacht! Dit geldt ook voor vrijdag 19 mei.
Soms levert de school ‘Nederlandse feestdagen’ in voor een aantal vrije dagen met onze islamitische feestdagen. Wij hebben 3 dagen voor de meivakantie al de 2 hemelvaarts vrije dagen ingeleverd voor vrije dagen met Eid-ul fitr. 

Teamuitje

Aan het eind van de week heeft ons team een gezellig uitje. De sfeer en verbondenheid tussen een team zijn uiterst belangrijk. Zij zijn ‘DE SLEUTEL’ tot het succes van de school en het onderwijs van uw kind.

Schoolreis

De school heeft sponsoren die dit schooljaar een groot deel van de financiën voor het schoolreisje willen betalen om onze leerlingen ook dit schooljaar insha Allah op schoolreis te laten gaan. Alhamdoelillah! Wij zijn onze sponsoren enorm dankbaar hiervoor. Djazakoemoe Allahoe gairan! Moge Allah u rijkelijk belonen voor de vreugde die u onze leerlingen hebt geboden.
Hierover binnenkort meer insha Allah.

Wa alaikom salaam,
Team Er-Riseleh