Roosters

Godsdienst rooster

Maandag Groep Dinsdag Groep
8:30-9:15
Groep 3
8:30-9:15
Groep 3
9:15-10:00
Groep 1/2
9:15-10:00
Groep 1/2
10:30-11:15
Groep 5
10:30-11:15
Groep 5
11:15-12:00
Groep 4
11:15-12:00
Groep 4
12:00-12:30
Pleinwacht
12:00-12:30
Pleinwacht
12:30-13:00
Pauze
12:30-13:00
Pauze
13:00-13:45
Groep 8
13:00-13:45
Groep 8
13:45-14:30
Groep 6/7
13:45-14:30
Groep 6/7

Gym rooster

Dinsdag Groep Donderdag Groep
8:45-9:30
Groep 1/2
8:45-9:30
Groep 1/2
9:45-10:30
Groep 3
9:45-10:30
Groep 3
10:30-11:15
Groep 4
10:30-11:15
Groep 4
11:15-12:00
Groep 5
11:15-12:00
Groep 5
12:00-12:30
Pauze
12:00-12:30
Pauze
12:30-13:00
Pleinwacht
12:30-13:00
Pleinwacht
13:00-13:45
Groep 6/7
13:00-13:45
Groep 6/7
13:45-14:30
Groep 8
13:45-14:30
Groep 8