Groep 6

Juf Jasmin Abouzied
Ma & do
Meester Youssef
Di t/m vrij

Groep 6

In groep 6 van basisschool Er Risèlèh zetten we de leerreis voort met enthousiasme en uitdaging. Met een gevarieerd curriculum bestaande uit taal, rekenen, wereldoriëntatie, expressie en andere vakgebieden, streven we ernaar om de kinderen een brede basis van kennis en vaardigheden mee te geven. We bieden een gestructureerde en stimulerende leeromgeving waarin de kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, hun creativiteit kunnen uiten en hun kritisch denken kunnen versterken.

 

We integreren projecten en samenwerkingsactiviteiten om de kinderen te betrekken bij realistische en betekenisvolle leerervaringen. Onze deskundige leerkrachten begeleiden en inspireren de kinderen, waarbij ze oog hebben voor hun individuele behoeften en groeipotentieel.

MQV02840