Nieuwsbrief 11

Empty elementary classroom, back to school concept

Assalamoe alaikom beste ouders/verzorgers, 

Bijgaand deel ik recente gebeurtenissen en komende activiteiten met u.
In de bijlage is ook een bericht bijgevoegd van de OR.

 • Goede doelen markt
 • Sadaqa potjes
 • Welkom Ramadan diner
 • Iftar
 • Verkeerslessen
 • Schoolregel 8
 • Vrijdag school
 • Maandag 10 april vrij
 • Korancompetitie
 • Start Eindtoets groep 8 18/19april
 • Studiedag 19 april
 • Meivakantie 20 april t/m vrijdag 5 mei

Goed doelen actie

Wij blikken terug op een prachtige Goede Doelenactie, met veel lekkers, een grote ouderbetrokkenheid en gezelligheid. De inzameling voor de Goede Doelen markt was een groot succes. Het ingezameld bedrag is allahoema barik €2871,25.
Onze dank is groot. Moge Allah eenieder die zijn/haar bijdrage op wat voor manier ook heeft gedaan rijkelijk belonen, Amien.

Sadaqa potjes

De Goede Doelen Markt heeft geleid tot een prachtig bedrag allahoema barik, maar we zijn er nog niet. De markt duurde 4 uur. Binnen ongeveer 4 uren hebben wij al een bedrag opgehaald van €2871,25. We zitten nu al ruim 2 weken in de Ramadan. Wij stellen als school het doel om met z’n allen het Goede Doelen ophaalbedrag te verdubbelen insha Allah.
Deel berichten uit naar uw familie, kennissen en vrienden om in te zamelen middels de sadaqa potjes van school. De slachtoffers van Turkije en Syrie, onze leerlingen en onze teamleden zijn u dankbaar!

Welkom Ramadan diner 22 maart

De kinderen van de groepen 1 t/m 5 hebben genoten van het lekkers tijdens onze diner. Lunchen doen ze bijna dagelijks op school. Maar een diner op school was toch wel heel bijzonder. Wat waren onze leerlingen toch prachtig gekleed en wat hebben ze genoten, Allahoema barik. Dank aan de OR en hulpouders voor het organiseren van dit onvergetelijke diner.

Iftar 29 maart

De iftar van vorige week was een waar succes. Onze hulpouders, onze leerlingen en teamleden hebben genoten van deze jaarlijkse ervaring tijdens onze heilige maand. Voor degenen die het hebben gemist, heb ik in de bijlage een klein filmpje bijgevoegd om een indruk te krijgen van de gezellige sfeer en het heerlijke eten. Het maghreb gebed werd geleid door meester Abdessammad. Dank aan de OR en hulpouders voor het organiseren voor deze avond. En dank aan de ouders voor het vele lekkers. 

Verkeerslessen 30 maart

De groepen 1 t/m 6 hebben op donderdag 30 maart verkeerslessen op de fiets gehad op ons schoolplein. Zie bijlage voor foto’s.

Schoolregel 8

Schoolregel 8 is vandaag ingegaan. Iedere maand introduceren wij een nieuwe schoolregel die door alle groepen schoolbreed wordt gehanteerd. Deze maand luidt de schoolregel als volgt: WEES EERLIJK EN OPRECHT! De regel wordt zoals u van ons mag verwachten ondersteund met een Hadith en een aya uit de Koran. Zie bijlage.

Vrijdag 7 april school

Aanstaande vrijdag 7 april is de school open en moeten de kinderen gewoon naar school.  Onze school vervangt soms Christelijke vrije dagen, voor vrije dagen met Eid ul Fitr op donderdag 20 april en vrijdag 21 april. 

Maandag 10 april vrij
Maandag 10 april zijn onze leerlingen vrij. 

Korancompetitie
Op maandag 17 april start de korancompetitie waarbij onze leerlingen tegen elkaar strijden voor de kampioenstitel. Er zijn aan het eind van deze dag 4 Korankampioenen 1 uit de kleuterbouw 1 uit de onderbouw, 1 uit de middenbouw en 1 uit de bovenbouw. Hierover krijgt u morgen meer informatie vanuit onze identiteitscommissie.

Start Eindtoets groep 8 18/19april
Groep 8 start 18 april met de Centrale Eindtoets van Groep 8. Zij zijn WEL op school op 19 april in de ochtend tijdens de studiedag, om de toets af te ronden. LET OP!

Studiedag 19 april
Alle leerlingen van de groep 1 t/m 7 zijn vrij. Groep 8 wordt in de ochtend op school verwacht.

Meivakantie 20 april t/m vrijdag 5 mei
Eid ul Fitr valt op donderdag 20 of vrijdag 21 april. Onze leerlingen zijn dan VRIJ!
Daarbij aaneengesloten is onze meivakantie van maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei.
Wij verwachten onze leerlingen weer op school op maandag 8 mei 2023 om 8:20uur insha Allah.